«Противірусні засоби»: ресурси та ідеї для церкви під час пандемії

Він послав Своє слово та їх уздоровив, і їх урятував з їхньої хвороби!

Пс. 106:20

Окрім очевидного виклику для церкви, нинішня ситуація дарує багато унікальних можливостей. Зібрання під забороною, але церква перейшла в кожен дім. Особисте спілкування віруючих обмежене, але значно розширилися можливості для спілкування через онлайнові сервіси. Багато людей навколо налякані загрозою серйозно занедужати ти померти, але разом з тим вони стають помітно більш сприйнятливими до Євангелія. Багато хто опинився вирваним зі звичайного темпу життя, але багато людей призвичаїлися багато читати на телефоні та комп’ютері.  щє…

Хочемо звернути увагу віруючих та особливо служителів, що нинішня ситуація в країні, крім очевидних труднощів, створює для церковних
громад також унікальні можливості. Саме часи випробувань найбільш чітко виявляють контраст систем цінностей, пріоритетів і світоглядів. Масштабні лиха здатні масово вирвати людей з повсякденного бігу і, залишивши в незвичній компанії самих себе, змусити почати задавати собі питання, які … щє…

Проект «Аптечка душепопечителя»: книги для христианского консультирования

 

Люди в церкви обращаются за помощью и консультированием часто с довольно однотипными проблемами. Это обида и непрощение, страх смерти, переживание неудач, страданий и потерь; жизненные испытания, утрата смысла жизни и т.п.

Проект «Аптечка душепопечителя» предлагает в качестве инструмента в душепопечительской и консультативной практике ряд книг, посвященных этим и другим духовным проблемам и недугам.

Дізнатися більше…

Проект «Велике доручення»: спорядження церков до євангелізації

 

У багатьох громадах очевидною проблемою сьогодні постає криза Великого доручення.
Існує багато програм, що вчать зовнішнього боку благовістя: як не соромитися свідчити, як просто й зрозуміло доносити до людей євангельські істини і т. ін. Але попри свою популярність вони часто не дають очікуваного ефекту…

Отже, у такий ситуації благовістя часто зводиться до досить вимушеного (треба ж виконувати Велике доручення!) й сухого повторення завчених істин. Але серця в цьому немає, «очі не горять», впевненості додає радше сором за власну бездіяльність, ніж глибоке власне переживання Євангелія й радість сповненого життя.

І тут постає друга проблема, теж поширена у церквах, яка має спільне коріння з першою. Небагато християн здатні  у власному повсякденному житті повною мірою відчути визвольну силу Євангелія.

Дізнатися більше…

«Во что верят христиане»: курс для подготовки к водному крещению

В помощь служителям, которые проводят подготовку желающих принять водное крещение, Книжное служение предлагает обучающий курс, разработанный на базе книги Чарльза Колсона «Вера».

Курс призван укрепить и углубить в участниках «веру, однажды преданную святым» – то самое главное, во что всегда верили все истинные христиане. Сосредотачиваясь на основополагающих истинах христианской веры, он делает особый акцент на важности здравого учения для обретения полноты жизни во Христе. Также курс направлен на формирование цельного христианского мировоззрения в контексте нынешнего состояния мира и церкви (засилье постмодернистской культуры, расцвет гуманизма и антитеизма, атаки на христианские ценности и т.д.). План подготовки рассчитан на 3,5 месяца (14 недель) и состоит из следующих разделов:

Дізнатися більше…

Руководство для обсуждения книги «Неудачи: потайная дверь к успеху»

Руководство помогает верующим вместе читать, изучать и слушать, что им говорит Бог через книгу  «Неудачи: потайная дверь к успеху» . Оно представляет собой подборку материалов для каждой встречи группы, посвященной изучению одной главы книги. Каждый раздел содержит краткий конспект основных мыслей автора, изложенных в соответствующей главе, ключевые стихи из Писания, а также вопросы для обсуждения, которые предлагают живую дискуссию, возможность для всех участников поделиться собственными мыслями, свидетельствами и переживаниями по данной теме.

Руководство помогает верующим вместе читать, изучать и слушать, что им говорит Бог через книгу  «Неудачи: потайная дверь к успеху» . Оно представляет собой подборку материалов для каждой встречи группы, посвященной изучению одной главы книги.

Дізнатися більше…

Спільне навчання громадою

Книжкове служіння пропонує церковним громадам пакет навчальних курсів, які мають на меті

  • допомогти у поглибленні відносин віруючих з Богом, між собою у спільноті та із зовнішнім світом;
  • піднести на новий рівень посвяту громади в служінні одне одному та виконанні Великого доручення.

Участь у програмі навчальних курсів не передбачає жодних організаційних чи адміністративних змін у звичному житті громади, а також залучення додаткових фінансів.

Дізнатися більше…

Терпимі гріхи – вивчаємо глибше з «Посібником для обговорення»

Пропонуємо церквам, домашнім групам та окремим  віруючим глибше зануритися у вивчення проблеми «непомітних» гріхів з «Посібником для обговорення».

Проблема «непомітних» або «терпимих» гріхів є дуже болючою , тож мегаактуальною для будь-якого християнина та кожної громади. Про це зокрема свідчить величезний успіх однойменної книги Джері Бріджеса  «Терпимі гріхи», яка першою в історії видавництва «Нард» двічі протягом року потребувала друкувати додатковий наклад!

Дізнатися більше…

“Шлях пілігрима”: курс з основ християнського життя для молодих людей

Це новий курс з основ християнського життя. Він був розроблений переважно для молодих людей, що перебувають у пошуку, та новонавернених. Може ефективно використовуватися для євангелізаційних таборів, конференцій, семінарів та зустрічей  молоді, в проведенні домашніх груп та в роботі служіння реабілітації.

Курс покликаний у жвавій та ненав’язливій формі навчити їх розуміти найважливіші складові християнського життя. Він пропонує спільне обговорення в форматі дискусійної групи нагальних питань, з якими стикається віруючий у сучасному світі. Ґрунтуєтся на книзі «Подорож Пілігрима сьогодні» – одній з найвідоміших християнських притч, що розказана у контексті реалій та тенденцій III тисячоліття.

Дізнатися більше…

Проект «Справжня громада» – 12 кроків

  • Перезавантаження внутрішніх церковних взаємовідносин.
  • Розуміння кожним свого місця й ролі в житті церкви; «пробудження» неактивних членів громади.
  • Відповідальне ставлення до підтримки служителів, місіонерів, до потреб інших віруючих.
  • Мудрість и посвячення в розпорядженні власними фінансами й часом.
  • Чіткість цілей й завдань у соціальній діяльності громади.

Дізнатися більше…

Пастор церкви «Алмаз» (Киев) рассказывает о своих впечатлениях по поводу книги Чарльза Колсона «Счастливая жизнь» и о том, почему эта книга важна как инструмент личного благовестия.