Проекти та ресурси: рік 2020

 

Ми спробували зібрати в одному місці інформацію про головні проекти, які Книжкове служіння пропонуватиме церквам в поточному році, а також оновлений перелік наших ресурсів. Але спочатку — пару слів про саме служіння, нашу місію та бачення.

Кому і навіщо це треба?

Ми надаємо церквам широкі можливості отримувати гарну християнську літературу, також пропонуємо різноманітні навчальні курси, проекти з підтримки служінь, зокрема малих груп, молодіжного, душепіклування, підготовки до хрещення, тощо. Ми вважаємо, що книжки є дуже потужним інструментом духовного впливу. Вся література в рамках проектів надається безкоштовно. На сьогодні ми співпрацюємо з більш ніж 700 церквами. Нашим прагненням є докорінно змінити ставлення громад та віруючих до навчання й читання християнських книжок.

Дізнатися більше…

Питер Крифт
«Молитва для начинающих»

 

Книга зрозумілою мовою розповідає про найважливішу царину духовного життя – молитву. Автор пропонує прості, проте на диво глибокі поради й практичні кроки для зростання у молитовному житті, ґрунтуючись на перевіреній століттями мудрості святих, зокрема, засадах, почерпнутих у класичній праці «Практика Божої присутності» брата Лоренса.

В прямому та далекому від сентиментальності викладі, але разом з цим яскраво та образно, книга охоплює усі ключові питання наших відносин з Богом, найбільш інтимною частиною яких є молитва, та розважає про методи, мотиви, терпіння, страждання, невідступність та благодать.

Ця книга писалася одним з найталановитіших християнських вчителів сучасності як посібник для тих, в кого обмаль часу для молитви; для людей зайнятих, які вічно знаходять відмовки, аби не молитися – себто, для багатьох сучасних віруючих, а також людей у пошуку.

Для новонаверенених та молодих християн вона створить надійне підґрунтя, яке дозволить їм будувати своє молитовне та взагалі духовне життя від самого початку правильно.

Дізнатися більше…

Проект «Велике доручення»: спорядження церков до євангелізації

 

У багатьох громадах очевидною проблемою сьогодні постає криза Великого доручення.
Існує багато програм, що вчать зовнішнього боку благовістя: як не соромитися свідчити, як просто й зрозуміло доносити до людей євангельські істини і т. ін. Але попри свою популярність вони часто не дають очікуваного ефекту…

Отже, у такий ситуації благовістя часто зводиться до досить вимушеного (треба ж виконувати Велике доручення!) й сухого повторення завчених істин. Але серця в цьому немає, «очі не горять», впевненості додає радше сором за власну бездіяльність, ніж глибоке власне переживання Євангелія й радість сповненого життя.

І тут постає друга проблема, теж поширена у церквах, яка має спільне коріння з першою. Небагато християн здатні  у власному повсякденному житті повною мірою відчути визвольну силу Євангелія.

Дізнатися більше…

Бреннан Мэннинг
«Доверие любой ценой»

Книга посвящена жизненно важной для верующего, но часто пренебрегаемой в церквях теме доверия Богу.
Именно доверие при любых обстоятельствах , которое рождается из личного опыта познания Бога, осознания глубины и силы Его непостижимой любви к нам, является главной движущей силой для верующего на пути духовного возрастания.

Автор обличает эгоцентричные грехи нашего времени и призывает нас решительно отказаться считать собственные интересы наивысшим жизненным благом. Беспредельное упование на милосердную любовь Бога-Искупителя, которая и являет суть библейской веры, наносит смертельный удар скептицизму, цинизму, самоосуждению и отчаянию.

«Доверие – это наш ответный подарок Богу, и Он считает его настолько очаровательным, что Иисус умер ради этого»

Жан Ванье
«Сокровища общины»

Книга для глубокого понимания устройства и жизни общины, которую должен прочитать каждый служитель 

В этой небольшой книге автор, выдающийся христианский подвижник современности Жан Ванье, делится своим опытом и пониманием того, что такое община веры. Это место исцеления, преображения и возрастания. Но также это место, где открывается вся тьма, весь гнев, зависть и бунт, скрытые в наших сердцах. Это место боли, неизбежных потерь и конфликта. Но здесь действует Бог, превращая смерть в жизнь внутри каждого человека, и через общину неся в этот мир освобождение и исцеление.

Эту книгу должен прочитать каждый верующий человек, который хочет служить Богу, созидая свою общину, укрепляя узы братской любви между ее членами. Особенно – пастыря и лидеры малых групп, служителя, подвизающиеся в деле церковного устройства, реабилитации и социальной работы.

Дізнатися більше…

Руководство для обсуждения книги «Неудачи: потайная дверь к успеху»

Руководство помогает верующим вместе читать, изучать и слушать, что им говорит Бог через книгу  «Неудачи: потайная дверь к успеху» . Оно представляет собой подборку материалов для каждой встречи группы, посвященной изучению одной главы книги. Каждый раздел содержит краткий конспект основных мыслей автора, изложенных в соответствующей главе, ключевые стихи из Писания, а также вопросы для обсуждения, которые предлагают живую дискуссию, возможность для всех участников поделиться собственными мыслями, свидетельствами и переживаниями по данной теме.

Руководство помогает верующим вместе читать, изучать и слушать, что им говорит Бог через книгу  «Неудачи: потайная дверь к успеху» . Оно представляет собой подборку материалов для каждой встречи группы, посвященной изучению одной главы книги.

Дізнатися більше…

«Во что верят христиане»: курс для подготовки к водному крещению

В помощь служителям, которые проводят подготовку желающих принять водное крещение, Книжное служение предлагает обучающий курс, разработанный на базе книги Чарльза Колсона «Вера».

Курс призван укрепить и углубить в участниках «веру, однажды преданную святым» – то самое главное, во что всегда верили все истинные христиане. Сосредотачиваясь на основополагающих истинах христианской веры, он делает особый акцент на важности здравого учения для обретения полноты жизни во Христе. Также курс направлен на формирование цельного христианского мировоззрения в контексте нынешнего состояния мира и церкви (засилье постмодернистской культуры, расцвет гуманизма и антитеизма, атаки на христианские ценности и т.д.). План подготовки рассчитан на 3,5 месяца (14 недель) и состоит из следующих разделов:

Дізнатися більше…

“Шлях пілігрима”: курс з основ християнського життя для молодих людей

Це новий курс з основ християнського життя. Він був розроблений переважно для молодих людей, що перебувають у пошуку, та новонавернених. Може ефективно використовуватися для євангелізаційних таборів, конференцій, семінарів та зустрічей  молоді, в проведенні домашніх груп та в роботі служіння реабілітації.

Курс покликаний у жвавій та ненав’язливій формі навчити їх розуміти найважливіші складові християнського життя. Він пропонує спільне обговорення в форматі дискусійної групи нагальних питань, з якими стикається віруючий у сучасному світі. Ґрунтуєтся на книзі «Подорож Пілігрима сьогодні» – одній з найвідоміших християнських притч, що розказана у контексті реалій та тенденцій III тисячоліття.

Дізнатися більше…

Терпимі гріхи – вивчаємо глибше з «Керівництвом для обговорення»

Пропонуємо церквам, домашнім групам та окремим  віруючим глибше зануритися у вивчення проблеми «непомітних» гріхів з «Керівництвом для обговорення».

Проблема «непомітних» або «терпимих» гріхів є дуже болючою , тож мегаактуальною для будь-якого християнина та кожної громади. Про це зокрема свідчить величезний успіх однойменної книги Джері Бріджеса  «Терпимі гріхи», яка першою в історії видавництва «Нард» двічі протягом року потребувала друкувати додатковий наклад!

Дізнатися більше…

Спільне навчання громадою

Книжкове служіння пропонує церковним громадам пакет навчальних курсів, які мають на меті

  • допомогти у поглибленні відносин віруючих з Богом, між собою у спільноті та із зовнішнім світом;
  • піднести на новий рівень посвяту громади в служінні одне одному та виконанні Великого доручення.

Участь у програмі навчальних курсів не передбачає жодних організаційних чи адміністративних змін у звичному житті громади, а також залучення додаткових фінансів.

Дізнатися більше…

Новый курс для изучения общиной — «Реальная сила для духовного возрастания»

В перечень предлагаемых нами курсов для изучения общиной мы включили новый курс «Реальная сила для духовного возрастания» (рассчитан на 14 недель). Таким образом, общее число курсов составляет 7 и обрело библейскую полноту, а их общая протяженность составляет более 2,5 лет посвящения общины.

Проект «Справжня громада» – 12 кроків

  • Перезавантаження внутрішніх церковних взаємовідносин.
  • Розуміння кожним свого місця й ролі в житті церкви; «пробудження» неактивних членів громади.
  • Відповідальне ставлення до підтримки служителів, місіонерів, до потреб інших віруючих.
  • Мудрість и посвячення в розпорядженні власними фінансами й часом.
  • Чіткість цілей й завдань у соціальній діяльності громади.

Дізнатися більше…

Проект «Аптечка душепопечителя»: книги для христианского консультирования

 

Люди в церкви обращаются за помощью и консультированием часто с довольно однотипными проблемами. Это обида и непрощение, страх смерти, переживание неудач, страданий и потерь; жизненные испытания, утрата смысла жизни и т.п.

Проект «Аптечка душепопечителя» предлагает в качестве инструмента в душепопечительской и консультативной практике ряд книг, посвященных этим и другим духовным проблемам и недугам.

Дізнатися більше…

Пастор церкви «Алмаз» (Киев) рассказывает о своих впечатлениях по поводу книги Чарльза Колсона «Счастливая жизнь» и о том, почему эта книга важна как инструмент личного благовестия.